Jenis-Jenis Container Berdasarkan Muatan Dan Ukuran

Container atau peti kemas adalah tempat penyimpanan yang digunakan dalam proses memindahkan barang. Ada beberapa jenis peti kemas dari segi ukuran dan jenis muatan.

Peti Kemas Berdasarkan Muatan

  1. Dry Cargo
  2. Reefer
  3. Bulk
  4. Open Sided
  5. Open Top
  6. Tank
  7. Flatrack
  8. Live Stock
  9. Fantainer

Peti Kemas Berdasarkan Ukuran

Dari segi ukuran, peti kemas dapat dibedakan menjadi beberapa ukuran, yaitu 10 feet, 20 feet, 40 feet, 45 feet, 48 feet, dan 53 feet. Container yang umumnya digunakan untuk mengangkut muatan kering melalui jalur laut adalah Reefer Container ukuran 20 dan 40 kaki.